Tarieven & vergoeding

Particuliere Zorg

Bij Praktijk Homilia kunt u terecht voor particuliere diagnostische en behandeltrajecten. Dit betekent dat de kosten in principe niet worden vergoed door gemeenten of andere partijen.

De keuze hiervoor hangt samen met een aantal factoren:

  • Ik wil graag samen met u en uw kind bepalen welke zorg noodzakelijk is. Op deze manier blijft mijn werkwijze onafhankelijk, en kan ik echt zorg op maat bieden. Bij een diagnostisch of behandeltraject ben ik hiermee niet afhankelijk van de tijd die ik vanuit de gemeente vergoed krijg. Ik werk nooit langer, maar zeker ook niet korter dan noodzakelijk om u en uw kind de hulp te geven die nodig is.
  • Samen met u en uw kind, wil ik mij richten op wat er al wel lukt, en onderzoeken waar de ontwikkelingskansen liggen voor uw kind en zijn omgeving.
  • Op deze manier kan ik de privacy waarborgen, omdat ik geen verplichting heb tot het verstrekken van gegevens aan derden.

Tarieven

Praktijk Homilia biedt altijd zorg op maat. Dit betekent dat u na het voeren van een telefonische kennismaking kunt besluiten of ik de juiste partij voor u ben. Op basis van door u verstrekte informatie tijdens deze telefonische kennismaking, kan ik u een indicatie geven van de kosten die verbonden zijn aan het traject.

In een intakegesprek kijken we vervolgens wat er daadwerkelijk nodig is, en maken we eventuele vervolgafspraken. Ook kan er gedurende het traject nog worden bijgestuurd mochten er toch nog zaken aan het licht komen die aandacht behoeven.

Zo kan het zijn dat de één begint met een diagnostisch traject, terwijl een ander eerste behoefte heeft aan behandeling of dat we beginnen met ouderbegeleiding. Dit wordt volledig in overleg afgestemd. Ook kan het zijn dat er juist behoefte is aan bijvoorbeeld een gesprek met school, ook daarin kan ik u ondersteunen. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een tarief afgestemd op basis van uw specifieke situatie.

De tarieven hiervoor verschillen hierdoor sterk, afhankelijk van de hulpvraag en daaruit voortvloeiende trajecten. Wilt u weten wat de kosten voor u zouden zijn, neem dan contact met mij op.