Werkwijze

 

Als orthopedagoog hou ik mij bezig op gebied van de ontwikkeling, opvoeding en het gedrag van kinderen en jongeren. Mijn werkwijze kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie en het doel van de begeleiding.

Gedurende de werkweek ben ik veel met kinderen en ouders aan het werk. Hierdoor kan ik telefonisch moeilijk bereikbaar zijn. Om er zeker van te zijn dat u een afspraak kunt maken, is het raadzaam een belafspraak en/of email te sturen.

Voor een geslaagde begeleiding zijn een vertrouwen en een gevoel van veiligheid nodig, bij zowel ouder(s) als het kind. Daarom bied ik een telefonisch kennismakingsgesprek aan van 30 minuten. De eerste vragen die u heeft kunnen dan beantwoord worden en er wordt een inschatting gemaakt van wat nodig is en hoe vaak. Om direct een belafspraak te maken kunt u hier klikken.

Een algemene beschrijving van mijn werkwijze:

 • Intake en observatie:
  Meestal begin ik met een telefonisch kennismakings gesprek van maximaal 30 minuten (inschatting van behoeften). Wanneer we na het kennismakingsgesprek met elkaar besluiten voor begeleiding door Praktijk Homilia, volgt altijd een uitgebreid intakegesprek in de praktijk. Dit intakegesprek wordt gebruikt om de hulpvraag te bespreken en relevante informatie te verzamelen. Hierbij kan ik, in overleg met ouders (en eventueel school), ook observaties doen om een beter beeld te krijgen van het kind of de jongere en hoe het thuis en/of op school in zijn vel zit.
 •  

 • Diagnostisch onderzoek: Indien nodig kan ik diagnostisch onderzoek uitvoeren om het probleem verder te analyseren en te begrijpen. Dit kan bestaan uit gestructureerde interviews, vragenlijsten, observaties en psychologische tests.
 •  

 • Behandelplan: Op basis van de verkregen informatie stel ik in samenwerking met de cliënt en eventueel andere betrokkenen (zoals ouders of leerkrachten) een behandelplan op. Hierin worden doelen geformuleerd en wordt bepaald welke interventies en ondersteuning nodig zijn.
 •  

 • Begeleiding en behandeling: als orthopedagoog bied ik begeleiding en behandeling aan het kind of de jongere, en indien gewenst ook aan de ouders of andere betrokkenen. Dit kan bestaan uit individuele gesprekken, trainingen, therapieën en/of psycho-educatie. De begeleiding door Praktijk Homilia is altijd maatwerk.
 •  

 • Evaluatie: Tijdens en na de begeleiding evalueer ik regelmatig de voortgang van de interventies en bespreekt deze met de cliënt en eventueel andere betrokkenen. Indien nodig kan het behandelplan worden bijgesteld.
 •  

 • Samenwerking en advies: ik werk vaak samen met andere professionals, zoals leerkrachten, schoolpsychologen, psychiaters en andere hulpverleners. Daarnaast bied ik ook advies en ondersteuning aan ouders, leraren en andere betrokkenen om hen te helpen omgaan met de uitdagingen en behoeften van het kind.

Ik hoop dat dit een duidelijk beeld geeft van mijn werkwijze als orthopedagoog. Als je nog meer vragen hebt, laat het gerust weten!