Over mij

Natacha Wisman, MSc Orthopedagoog

“Inzicht in de klachten & focus op de krachten.”

 
Waar je nu bent zegt niets over wat je kunt bereiken. Het zegt alleen iets over waar je zult beginnen.

Mijn achtergrond

Mijn naam is Natacha Wisman en samen met mijn man hebben we drie dochters. Ik heb mij tijdens mijn Masteropleiding Orthopedagogiek (specialisatie Jeugdhulpverlening), gericht op de normale ontwikkeling van kinderen, en op de bijzonderheden die daarbij kunnen komen kijken. Ik heb veel geleerd over verschillende uitdagingen die de ontwikkeling kunnen belemmeren, en hoe ik hierin op een wetenschappelijk onderbouwde wijze met zowel het kind als ouders een gesprek aan kan gaan. Daarnaast helpt deze wetenschappelijke blik bij het uitvoeren van een eventueel diagnostisch proces, waarbij ik de juiste betekenis probeer te geven aan zowel gedrag dat ik tijdens dit proces observeer als uitkomsten van onderzoeksresultaten. Hoe een traject binnen de praktijk eruit komt te zien is altijd maatwerk, afgestemd op de behoeften, vragen en wensen van jullie als hulpvrager.

Ik ben ondertussen ruim 15 jaar werkzaam in verschillende takken van hulpverlening, en heb nu bewust gekozen voor de jeugdhulpverlening. Vanuit mijn kennis en vaardigheden wil ik samen met kinderen, ouders en scholen het (zelf)vertrouwen van kinderen opbouwen en laten groeien.

Omdat ik het aanbod van Praktijk Homilia wil verbreden en verdiepen, en mijzelf als professional graag blijf ontwikkelen, ben ik gestart met de opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, om in de toekomst als regiebehandelaar aan de slag te kunnen.

Mijn werkwijze & benadering

In overleg met zowel het kind als de ouders probeer ik te onderzoeken op welke wijze we samen kunnen zorgen dat de context van het kind beter aansluit en iedereen weer dezelfde taal leert te spreken. In mijn ervaring bestaan uitdagingen in de ontwikkeling met name wanneer afstemming met de omgeving onvoldoende lukt. Door met elkaar in gesprek te gaan, en te onderzoeken hoe deze afstemming geoptimaliseerd kan worden, kunnen zowel het kind als de omgeving weer in hun kracht komen.

Samen met u en uw kind onderzoeken we welke hulpvragen er liggen en hoe daarop zo goed en passend mogelijk een antwoord geformuleerd kan worden. Mijn werkwijze kenmerkt zich door vanuit wetenschappelijke kennis en jarenlange werkervaring met praktische handvatten te komen. Ik stem hierbij specifiek af op jullie situatie en behoeftes en zorg dat mijn adviezen haalbaar en praktisch inzetbaar zijn.

Ik kijk er naar uit u in de praktijk te ontmoeten!