Samenwerking

Binnen Praktijk Homilia wordt voornamelijk diagnostiek en behandeling geboden, zowel aan kinderen als aan ouders in de vorm van ouderbegeleiding. Aan de hand van het diagnostisch proces en daaruit voortvloeiende behandeling hoop ik zoveel mogelijk duidelijke handvatten te bieden om verder te kunnen.

Soms is het echter helpend, prettig of simpelweg noodzakelijk dat er een andere vorm van hulpverlening ingezet wordt. Dit kan zijn na afloop van een diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld door ook een didactisch onderzoek uit te laten voeren. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld speltherapie passend is bij de uitdagingen die uw kind ervaart, of dat na de behandeling het nog prettig is dat er sprake is van een stuk coaching voordat uw kind zelfstandig verder gaat.

Om deze hulp te faciliteren heeft Praktijk Homilia een samenwerking met verschillende hulpverleners, die ieder hun eigen expertise gebied hebben. Hieronder vindt u de gegevens van de samenwerkingsverbanden die er op dit moment zijn. Mocht het voor uw kind noodzakelijk zijn een beroep op één van deze vormen van hulpverlening te doen, dan bespreken we dit uiteraard altijd met u als ouders.

Samen voor Hoogbegaafdheid

Allereerst is Praktijk Homilia aangesloten bij het samenwerkingsverband Samen voor Hoogbegaafdheid. Hier werken verschillende specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. Zij werken onder anderen veel in het onderwijs en bieden individuele coaching en begeleiding aan kinderen.

Samen voor hoogbegaafdheid.nl