Praktijk Homilia

 

Welkom bij Praktijk Homilia.
Voor hulp en begeleiding van kinderen en hun ouders.

Wat doe ik?

Praktijk Homilia biedt jeugdhulp aan kinderen en jongeren. Homilia is het Griekse woord voor spreken, en dat is wat ik graag met jullie en jullie kind doe; in gesprek gaan.

Als pedagoog bied ik hulp wanneer een kind, of zijn omgeving vastloopt, of als kind en omgeving elkaar niet goed meer begrijpen of verstaan.

In overleg met zowel het kind als de ouders probeer ik te onderzoeken op welke wijze we samen kunnen zorgen dat de context van het kind beter aansluit bij uw kind en iedereen weer dezelfde taal leert spreken. Op deze manier proberen we de sterke kanten van uw kind te belichten en uw kind weer in zijn kracht te zetten. Samen onderzoeken we welke hulpvragen er liggen en hoe daarop zo goed en passend mogelijk een antwoord geformuleerd kan worden.

Natacha Wisman

“Inzicht in de klachten & focus op de krachten.”

 

“Waar je nu bent zegt niets over wat je kunt bereiken. Het zegt alleen iets over waar je zult beginnen.”

Natacha Wisman MSc
Orthopedagoog

ACT4Kids

Therapie/Coaching

Hoogbegaafdheid

Onderzoek

Ouder- & kindbegeleiding

Natacha Wisman MSc
Orthopedagoog

Al meer dan 15 jaar werk ik met veel voldoening in de jeugdhulpverlening. Daardoor heb ik uitgebreid ervaring opgedaan door te werken met kinderen met uiteenlopende vragen en uitdagingen op het gebied van gedrag, leren en functioneren.

In de kern willen we allemaal gestimuleerd, gezien en gewaardeerd worden. Door te luisteren, te observeren en het gesprek aan te gaan met het kind, de ouders (en waar nodig een school), ga ik in kaart brengen wat er goed gaat en al lekker loopt. En tegelijkertijd onderzoeken we met elkaar waar het beter kan, zodat de kwaliteiten van een kind zo optimaal mogelijk benut kunnen worden en kunnen groeien.

Praktijk Homilia is er voor:

Intelligentieonderzoek | Begaafdheidsprofielen | Behandeling & begeleiding kind | Acceptance and Commitment Therapy (ACT4Kids) | Ouderbegeleiding | Schoolgesprekken | Leer- en of gedragsproblemen | Vermoedens van en het leren omgaan met o.a.: hoogbegaafdheid, meerbegaafdheid, ADD, ADHD, ASS.

 

Werkgebied

Zoetermeer, Leiden, Leidschendam, Den Haag, Delfland, Groene Hart, e.o.
Provincie Zuid-Holland

Aanbod van praktijk Homilia

ACT4Kids
Acceptance and commitment therapy voor kinderen (ACT4Kids) is een methodiek die valt onder de cognitieve gedragstherapie. Het grootste verschil met de klassieke cognitieve gedragstherapie zit hem erin dat er bij ACT4Kids vanuit wordt gegaan dat er niet per sé een stoornis onder het gedrag hoeft te liggen. Lees meer…
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafd zijn is meer dan een IQ boven de 130. “Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard.“ Lees meer…
Onderzoek
De diagnostiek die ik uitvoer richt zich met name op de sociaal emotionele ontwikkeling, cognitieve intelligentie en sensorische informatieverwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. Lees meer…

Ouder- & kindbegeleiding
Door met elkaar in gesprek te gaan, en te onderzoeken waar de zorgen of moeilijkheden vandaan komen, kan ik jullie weer een stap verder helpen. We kunnen kijken naar de patronen binnen het gezin, maar ook naar de ontwikkeling van uw kind en de bijzonderheden die daar eventueel bij horen. Lees meer…
Schoolgesprekken
Indien het voor uw kind noodzakelijk is dat er aanpassingen nodig zijn in de benadering, en/of het aanbod op school, kan ik met een school in gesprek gaan. Daarmee kan ik gericht uitleg te geven wat er nodig is om een kind op school goed tot zijn recht te kunnen laten komen en met een school/leerkracht onderzoeken wat er mogelijk is.

Mijn benadering
& werkwijze

Als orthopedagoog hou ik mij bezig op gebied van de ontwikkeling, opvoeding en het gedrag van kinderen en jongeren. Mijn werkwijze kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie en het doel van de begeleiding.

Gedurende de werkweek ben ik veel met kinderen en ouders aan het werk. Hierdoor kan ik telefonisch moeilijk bereikbaar zijn. Om er zeker van te zijn dat u een afspraak kunt maken, is het raadzaam een belafspraak en/of email te sturen.

Voor een geslaagde begeleiding zijn een vertrouwen en een gevoel van veiligheid nodig, bij zowel ouder(s) als het kind. Daarom biedt ik een telefonisch kennismakingsgesprek aan van 30 minuten. De eerste vragen die u heeft kunnen dan beantwoord worden en er wordt een inschatting gemaakt van wat nodig is en hoe vaak. Om direct een belafspraak te maken kunt u hier klikken.

Een algemene beschrijving van mijn werkwijze, afhankelijk van de hulp-/begeleidingsvraag:

  • Intake en evt. observatie(s)
  • Diagnostisch onderzoek
  • Behandelplan opstellen en bespreken
  • Begeleiding en behandeling
  • Evaluatie
  • Samenwerking en advies

Voor een uitgebreidere beschrijving kunt u terecht op mijn pagina  Werkwijze.

Afspraak maken?

Voor meer informatie, een afspraak en om te kijken of ik iets voor jullie kan betekenen: vul onderstaand formulier in. Vermeld daarbij waar je graag contact over zou willen opnemen,
zodat ik je bij ons eerste gesprek zo goed mogelijk kan informeren.

Afspraak maken / Meer informatie

Ik wil graag contact opnemen over:

Privacy voorwaarden

4 + 12 =

Bel:

+31 (0)6-29 22 25 70

Email:

info@praktijkhomilia.nl

Praktijk adres:

Venestraat 75A
2266 AX Leidschendam

Praktijkadres Praktijk Homilia