Onderzoek

 

Soms lukt het de omgeving niet om voldoende af te stemmen op een kind, omdat het kind niet altijd begrepen wordt. Daarnaast kan het zo zijn dat er verschillende visies zijn op de capaciteiten van uw kind. Ook kan het zijn dat u het gevoel heeft dat u het gedrag of de behoeftes van uw kind niet voldoende kan beantwoorden omdat u met een aantal vraagtekens zit.

In sommige gevallen kan het dan wenselijk zijn om door middel van psychodiagnostisch onderzoek op objectieve wijze een aantal kenmerken van uw kind in kaart te brengen. Hierbij onderzoeken we dan hoe uw kind zich ontwikkelt ten opzichte van zijn eigen leeftijdsgroep, en of dit overeenkomt met de verwachtingen die de omgeving van uw kind heeft. Ook kunnen we hiermee in kaart brengen welke specifieke behoeftes uw kind heeft en hoe we uw kind het beste kunnen helpen en ondersteunen.

Diagnostiek

 

De diagnostiek die ik uitvoer richt zich met name op de sociaal emotionele ontwikkeling, cognitieve intelligentie en sensorische informatieverwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen, die ik in overleg met u als ouders afstem. Zo kunnen bijvoorbeeld leerkrachten een vragenlijst invullen, is uw kind zelf een belangrijke informant maar ook u als ouders kunt gesprekken en vragenlijsten ontvangen.

Diagnostiek is altijd maatwerk, waarbij ik naar aanleiding van een gesprek met u als ouders afstem of er noodzaak is voor diagnostiek en wat het beste aansluit bij uw vragen en behoeftes.

Meer weten?

 
Mocht u zich afvragen of ik hierin iets voor u kan betekenen, neem dan vooral contact op!