Hoogbegaafdheid

 

Veel meer dan het IQ

Over de exacte definitie van hoogbegaafdheid is nog geen eenduidigheid. Wel lijkt men het er steeds meer over eens dat hoogbegaafd zijn meer is dan een IQ boven de 130. “Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard.“ (“Hoogbegaafdheid: De kenmerken”, z.d.). 

Meer dan het IQ

Er wordt tegenwoordig steeds meer nadruk gelegd op het feit dat een hoge intelligentie slechts een klein deel van het ontwikkelingspotentieel van een kind kan zijn.

Hoogbegaafdheid zou zijn op te splitsen in de volgende kenmerken: hoge intelligentie, creatief denkvermogen, motivatie, waarnemingsgevoelig en zijnskenmerken (rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme, gevoeligheid, autonomie en een kritische instelling).

Om dit potentieel vervolgens ook nog tot uiting te laten komen, zijn deze kinderen afhankelijk van conditionele factoren zoals het gezin, vrienden en een school die aansluit op de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Onderzoek

Vanuit zowel persoonlijke ervaring als binnen mijn opleiding en in het werkveld, heb ik veel ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling van kinderen met een hoogbegaafd potentieel. Deze creatieve, andersdenkende kinderen hebben soms simpelweg behoefte aan een andere manier van naar een diagnostisch proces kijken.

Daarnaast maken de zijnskenmerken en waarnemingsgevoeligheid dat deze kinderen zich soms niet op hun plaats voelen of in de problemen komen op bijvoorbeeld school of in de interactie met leeftijdsgenoten.

In het diagnostisch proces heb ik een testbatterij samengesteld die bij benadering een profiel geeft van het hoogbegaafd potentieel van uw kind, waarbij niet alleen naar het IQ-getal gekeken wordt, omdat mijn overtuiging is dat een hoogbegaafd potentieel veel breder is dan een IQ-getal.

Ik breng onder andere de waarnemingsgevoeligheid in kaart en kijk naar het sociaal emotioneel functioneren van uw kind. Daarnaast wordt een uitgebreide anamnese afgenomen om de zijnskenmerken in kaart te brengen.

Dit alles wordt samengevoegd tot een psychodiagnostisch verslag, waarbij u praktische handvatten krijgt voor zowel thuis als op school. Hoe het begaafdheidsprofiel voor uw kind eruit kan zien is altijd maatwerk en gebeurd in afstemming met u als ouder.

Behandeling en begeleiding

Naast diagnostiek is ook de behandeling van kinderen met een hoogbegaafd potentieel anders. Enerzijds vanwege hun anders denken en de uitdagingen die hierbij kunnen horen, anderzijds omdat zij zo’n intens gevoelsleven hebben en de zijnskenmerken die onderdeel van hun talent zijn ineens als een belemmering kunnen voelen.

Mijn behandeling richt ik dan ook zo in dat er ruimte is voor deze talenten, en ik probeer uw kind te ondersteunen in het (her)kennen van zijn/haar eigen kwaliteiten en sensitief en empathisch naar zichzelf te zijn in de uitdagingen die uw kind ervaart.

Als ervaringsdeskundige ben ik mij er ook van bewust dat er specifieke opvoeduitdagingen samenhangen met het opvoeden van kinderen met een hoogbegaafd ontwikkelingspotentieel. Dit hangt bijvoorbeeld samen met het temperamentvolle karakter van uw kind, de mogelijke schooluitdagingen en eventuele zoektocht naar passend onderwijs. Ook ervaren ouders soms een bepaalde stigmatisering of onbegrip waardoor er een drempel is om hulpverlening op te zoeken. Deze zorgen maken dat kinderen met een hoogbegaafd potentieel centraal gezet kunnen worden binnen gezinnen, soms ten koste van de draagkracht van ouders of overige gezinsleden.

Om u in deze uitdagingen te ondersteunen bied ik ouderbegeleiding, om met elkaar patronen te herkennen, over opvoeduitdagingen te sparren en u eventueel weer in uw kracht te zetten.